Izvēlne
ENRU

Apsaimniekošanas personāls

Modris Rozentāls Elektrotehniskās daļas vadītājs
Andris Paupe Saimnieciskā nodrošinājuma, ugunsdrošības un apsardzes daļas vadītājs
Agris Vagulāns Inženiertehnisko komunikāciju daļas vadītājs
Aivars Ābrams Noliktavas apsaimniekošanas, ugunsdrošības un apsardzes daļas vadītājs
Dzintars Dankfelds Transporta daļas vadītājs
Ināra Snitkina Apkopes daļas vadītāja
Ritināt uz augšu