Izvēlne
EN

Vērtības

Izcilība

Tiekšanās pēc izcilības nodrošina augstvērtīgu mākslas rezultātu, kas operai ļauj atrasties konkurētspējīgā starptautiskā apritē, piedāvājot daudzveidīgu operas un baleta repertuāru un jaunradi, un veicina operas atpazīstamību pasaulē.

Izaugsme

Latvijas Nacionālā opera un balets atrodas nepārtrauktā izaugsmes procesā, kas nodrošina gan mūziķu, solistu un diriģentu izaugsmi, gan nepārtrauktu tehnisko un vadības procesu pilnveidošanu.

Tradīcijas

Latvijas Nacionālā opera un balets attīsta gadu gaitā izkoptās operas un baleta tradīcijas, piedāvājot daudzveidīgu repertuāru gan Latvijā, gan viesizrādēs, turpinot organizēt operas festivālu un piesaistot izcilus māksliniekus. Ar cieņu un pietāti tiek uzturēts arhitektūras piemineklis – operas nams, tautā tradicionāli saukts par „Balto namu”.

Atbildība

Latvijas Nacionālā opera un balets ir mākslinieciski un finansiāli atbildīga institūcija, kas nodrošina operas un baleta žanra saglabāšanu, attīstību un pieejamību.

Ritināt uz augšu