Izvēlne
ENRU

Telpu noma

Izrādēm, koncertiem un pasākumiem piedāvājam nomāt Lielo zāli, Jauno zāli, Beletāžas zāli un Sarkano zāli. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 67073715 vai pa e-pastu opera@opera.lv

Telpu nomas pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Noslēdzot telpu nomas līgumu, nomnieks maksā rokasnaudu 20% apmērā no līgumā noteiktās telpu nomas maksas, kas pasākuma atcelšanas gadījumā netiek atmaksāta. Maksa par papildu pakalpojumiem (aparatūras, instrumentu vai cita speciāla aprīkojuma īre, kā arī LNOB tehniskais un apkalpojošais personāls (izņemot skatītāju apkalpojošais personāls pasākuma laikā)) tiek noteikta atbilstoši nomnieka noteiktajām prasībām.

Publicētais telpu nomas cenrādis ir spēkā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.

Vēršam uzmanību, ka telpu nomas cenrādis no 2021. gada 1. janvāra mainīsies, tas pieejams ŠEIT.Latvijas Nacionālās operas zāļu tehniskā informācija

Zāle

Kvadratūra m2

Sēdvietu skaits izrādēm un koncertiem Cilvēku ietilpība pasākumiem bez sēdvietām Piezīmes (papildvietas, gab)
Lielā zāle 1800 (skatuve) 946   orķestra bedre - 100
stāvvietas - 50

Jaunā zāle

600 147-338 līdz 500   

Beletāžas zāle

160 100 līdz 170  

Sarkanā zāle

168   līdz 100  

 

Telpu nomas izcenojums (komerciāla nolūka apakšnomā nododamajām telpām)

Iznomātā skatuve un ar to saistītās telpas

Iznomāšanas periods un/vai mērķis

Cena EUR bez PVN

Lielā zāle (teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai)

pirmdiena

6240
 

otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

7440
 

piektdiena, sestdiena, svētdiena

9840
 

ja  teātra vai mūzikas pasākums turpinās pēc plkst. 23.00 vai svētku dienās, tad papildus maksa

2400
Lielā zāle (saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām)

saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

20 000

Jaunā zāle

Teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai

1440
 

ja  teātra vai mūzikas pasākums turpinās pēc plkst. 23.00 vai svētku dienās, tad papildus maksa

600
 

saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

4080
 

ja saviesīgais pasākums, pieņemšana vai citas svinības turpinās pēc plkst. 23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

2040
 

terases noma

360

Beletāžas zāle

Teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai

600
 

ja  teātra vai mūzikas pasākums turpinās pēc plkst. 23.00 vai svētku dienās, tad papildus maksa

300
 

saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

2040
 

ja saviesīgais pasākums, pieņemšana vai citas svinības turpinās pēc plkst. 23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

1020

Sarkanā zāle

Teātra un mūzikas pasākumu rīkošanai

600
 

ja teātra vai mūzikas pasākums turpinās pēc plkst. 23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

300
 

saviesīgiem pasākumiem, pieņemšanām un citām svinībām

2040
 

ja saviesīgais pasākums, pieņemšana vai citas svinības turpinās pēc plkst.23.00, vai notiek svētku dienā, tad papildu maksa

1020

Ģildes kabinets

Tikai kopā ar izrādes apmeklējumu

600

Šie apstiprinātie standarta nomas perioda izcenojumi nav atkarīgi no vienas diennakts astronomisko stundu skaita, uz kādu Telpas tiek nodotas apakšnomā.

Ritināt uz augšu