Izvēlne
EN

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus var pamanīt un novērst dažādus pārkāpumus. Personām, kuras vēlas celt trauksmi, ir iespēja ziņot par tāda rakstura pārkāpumiem (gan jau notikušiem, gan plānotiem), kuri ir saistīti ar iespējamu visai sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”.

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu jebkura fiziskā persona, kura, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, ir guvusi informāciju par pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un uzskata, ka šī informācija par pārkāpumu ir patiesa, var celt trauksmi, iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu.

Trauksmes cēlēja ziņojumu nevar iesniegt juridiska persona vai anonīma fiziskā persona. Jāņem vērā, ka ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

1) nosūtot to uz e-pasta adresi lietvediba@opera.lv, e-pasta vēstules zonā „Temats” norādot: „Trauksmes cēlēja ziņojums”;

2) nosūtot pa pastu uz adresi – Aspazijas bulv.3, Rīga, LV-1050, uz aploksnes norādot: „Trauksmes cēlēja ziņojums”;

3) iesniedzot vai noformējot klātienē - Aspazijas bulv. 3, Rīga, (iepriekš sazinoties ar LNOB kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos – valdes biroja vadītāju Annu Zvirgzdiņu, tālr. nr. 67073715). Noformējot klātienē, līdzi nepieciešams ņemt pasi vai personas apliecību.

 

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

 

Detalizētāka informācija par trauksmes celšanu ir pieejama tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu iespējams lejuplādēt ŠEIT!

Ritināt uz augšu