Izvēlne
EN

Administrācija

Anna Zvirgzdiņa Valdes biroja vadītāja anna.zvirgzdina@opera.lv
Irbe Treile Sabiedrisko attiecību vadītāja prese@opera.lv
Ligita Sarkane Mākslinieciskās plānošanas koordinatore ligita.sarkane@opera.lv
Nadīna Medne Mākslinieciskās darbības direktora asistente nadina.medne@opera.lv
Laura Leimane Reklāmas un iespieddarbu redaktore laura.leimane@opera.lv
Daiga Vīksna Reklāmas un iespieddarbu māksliniece daiga.viksna@opera.lv
Jānis Ķeris Audiovizuālā satura veidotājs janis.keris@opera.lv
Artūrs Apsītis Mārketinga speciālists arturs.apsitis@opera.lv
Elga Skane Biļešu tirdzniecības nodaļas vadītāja elga.skane@opera.lv
Anna Liepiņa Biļešu tirdzniecības nodaļas vadītājas vietniece anna.liepina@opera.lv
Anita Ķepīte Skatītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja anita.kepite@opera.lv
Sanda Krastiņa Juriste sanda.krastina@opera.lv
Liene Tīruma Juriste liene.tiruma@opera.lv
Karīna Morozova Personāla vadītāja karina.morozova@opera.lv
Elīna Kalniņa Personāla speciāliste elina.kalnina@opera.lv
Aiga Agiševa Personāla speciāliste aiga.agiseva@opera.lv
Auce Sukure Galvenā grāmatvede auce.sukure@opera.lv
Inese Ugaine-Usas Galvenās grāmatvedes vietniece inese.ugaine-usas@opera.lv
Dace Griezīte Algu grāmatvede dace.griezite@opera.lv
Dace Peltmane Iepirkumu vadītāja dace.peltmane@opera.lv
Kaspars Zaķis Darba aizsardzības speciālists kaspars.zakis@opera.lv
Ainārs Upmanis Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs ainars@opera.lv
Kristīne Danovska Arhīviste - lietvede arhivs@opera.lv
Ritināt uz augšu