Izvēlne
ENRU

Administrācija

Laura Putniņa Producente laura.putnina@opera.lv
Anda Siliņa Producente anda.silina@opera.lv
Kristīne Zvirbule Producente kristine.zvirbule@opera.lv
Asnate Siliņa Mākslinieciskās darbības plānošanas daļas vadītājas vietniece asnate.silina@opera.lv
Ligita Sarkane Mākslinieciskā darba koordinatore ligita.sarkane@opera.lv
Irbe Treile Sabiedrisko attiecību vadītāja prese@opera.lv
Laura Leimane Reklāmas un iespieddarbu redaktore laura.leimane@opera.lv
Daiga Vīksna Reklāmas un iespieddarbu māksliniece daiga.viksna@opera.lv
Jānis Ķeris Audiovizuālā satura veidotājs janis.keris@opera.lv
Ketrisa Petkeviča Projektu vadītāja ketrisa.petkevica@opera.lv
Elga Skane Biļešu realizācijas daļas vadītāja elga.skane@opera.lv
Anna Liepiņa Biļešu realizācijas daļas vadītājas vietniece anna.liepina@opera.lv
Anita Ķepīte Skatītāju apkalpošanas daļas vadītāja anita.kepite@opera.lv
Laura Palmbaha Juriste laura.palmbaha@opera.lv
Sanda Krastiņa Juriste sanda.krastina@opera.lv
Daina Gailīte Personāla speciāliste daina.gailite@opera.lv
Karīna Morozova Personāla speciāliste karina.morozova@opera.lv
Auce Jēkabsone Galvenā grāmatvede auce.jekabsone@opera.lv
Inese Ugaine-Usas Galvenās grāmatvedes vietniece inese.ugaine-usas@opera.lv
Dace Griezīte Algu grāmatvede dace.griezite@opera.lv
Dace Peltmane Iepirkumu vadītāja dace.peltmane@opera.lv
Kaspars Zaķis Darba aizsardzības speciālists kaspars.zakis@opera.lv
Ainārs Upmanis Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs ainars@opera.lv
Anna Zvirgzdiņa Valdes biroja vadītāja anna.zvirgzdina@opera.lv
Aija Pliena-Reksne Arhīviste - lietvede arhivs@opera.lv
Ritināt uz augšu