Administrācija

Ilze Sprancmane Mākslinieciskā darba koordinatore ilze.sprancmane@opera.lv
Ligita Sarkane Mākslinieciskā darba koordinatore ligita.sarkane@opera.lv
Laura Putniņa Producente laura.putnina@opera.lv
Anda Siliņa Producente anda.silina@opera.lv
Kristīne Zvirbule Producente kristine.zvirbule@opera.lv
Mārtiņš Šmits Izglītojošo projektu producents education@opera.lv
Asnate Siliņa Mākslinieciskās darbības plānošanas un producēšanas daļas vadītājas asistente asnate.silina@opera.lv
Irbe Treile Sabiedrisko attiecību vadītāja prese@opera.lv
Sanita Duka Reklāmas un iespieddarbu projektu vadītāja sanita.duka@opera.lv
Inese Ērmane-Peiča Reklāmas un iespieddarbu redaktore inese.ermane-peica@opera.lv
Monta Tīģere Interneta portāla redaktore monta.tigere@opera.lv
Madara Lesīte-Volmane Reklāmas un iespieddarbu māksliniece madara.lesite@opera.lv
Elga Skane Biļešu realizācijas daļas vadītāja elga.skane@opera.lv
Anna Liepiņa Biļešu realizācijas daļas vadītājas vietniece anna.liepina@opera.lv
Anita Ķepīte Skatītāju apkalpošanas daļas vadītāja anita.kepite@opera.lv
Laura Palmbaha Juriste laura.palmbaha@opera.lv
Sanda Krastiņa Juriste sanda.krastina@opera.lv
Daina Gailīte Personāla speciāliste daina.gailite@opera.lv
Karīna Morozova Personāla speciāliste karina.morozova@opera.lv
Regīna Aleksejeva Galvenā grāmatvede regina.aleksejeva@opera.lv
Inese Ugaine-Usas Galvenās grāmatvedes vietniece inese.ugaine-usas@opera.lv
Dace Griezīte Algu grāmatvede dace.griezite@opera.lv
Dace Peltmane Iepirkumu vadītāja dace.peltmane@opera.lv
Ainārs Upmanis Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs ainars@opera.lv
Anna Ancāne Valdes asistente anna.ancane@opera.lv
Anna Zvirgzdiņa Sekretāre-lietvede anna.zvirgzdina@opera.lv
Ritināt uz augšu