Administrācija

Ilze Sprancmane Mākslinieciskā darba koordinatore ilze.sprancmane@opera.lv
Ligita Sarkane Mākslinieciskā darba koordinatore ligita.sarkane@opera.lv
Laura Putniņa Producente laura.strautina@opera.lv
Anda Siliņa Producente anda.silina@opera.lv
Kristīne Zvirbule Producente kristine.zvirbule@opera.lv
Ieva Štrāle Izglītojošo projektu producente education@opera.lv
Asnate Siliņa Mākslinieciskās darbības plānošanas un producēšanas daļas vadītājas asistente asnate.silina@opera.lv
Inta Pēdiņa Korporatīvo attiecību vadītāja inta.pedina@opera.lv
Irbe Treile Sabiedrisko attiecību vadītāja prese@opera.lv
Sanita Duka Reklāmas un iespieddarbu projektu vadītāja sanita.duka@opera.lv
Laura Tabūna Reklāmas un iespieddarbu redaktore laura.tabuna@opera.lv
Monta Tīģere Interneta portāla redaktore monta.tigere@opera.lv
Daiga Vīksna Reklāmas un iespieddarbu māksliniece daiga.viksna@opera.lv
Elga Skane Biļešu realizācijas daļas vadītāja elga.skane@opera.lv
Anna Liepiņa Biļešu tirdzniecības speciāliste boxoffice@opera.lv
Gundega Gailīte Biļešu realizācijas daļas vadītājas vietniece gundega.gailite@opera.lv
Anita Ķepīte Skatītāju apkalpošanas daļas vadītāja anita.kepite@opera.lv
Laura Palmbaha Juriste laura.palmbaha@opera.lv
Sanda Krastiņa Juriste sanda.krastina@opera.lv
Daina Gailīte Personāla speciāliste daina.gailite@opera.lv
Katrīna Kindzule Personāla speciāliste katrina.kindzule@opera.lv
Regīna Aleksejeva Uzskaites un atskaites daļas vadītāja regina.aleksejeva@opera.lv
Inese Ugaine-Usas Uzskaites un atskaites daļas vadītājas vietniece inese.ugaine-usas@opera.lv
Dace Peltmane Iepirkumu vadītāja dace.peltmane@opera.lv
Zanna Kļava Finansiste zanna.klava@opera.lv
Ainārs Upmanis Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs ainars@opera.lv
Anna Ancāne Valdes asistente anna.ancane@opera.lv
Anna Zvirgzdiņa Sekretāre-lietvede anna.zvirgzdina@opera.lv
Brigita Daniševska Darba aizsardzības speciāliste
Ritināt uz augšu