Izvēlne
ENRU

Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

„Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3. kārta”

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss, ievērojot Publisko iepirkumu likuma pirmās daļas 1.punktu.

 

CPV kods:

45000000-7

Paredzamā cena:

Euro 700000,- bez PVN

Paziņojuma ievietošanas datums:

25.01.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/3

Būvdarbu īss apraksts:

Būvlaukuma organizācija, vispārējie būvdarbi, specializētie darbi – iekšējie tīkli, ārējie tīkli, sistēmas un teritorijas labiekārtošana un demontāža - pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, atbilstoši SIA „NAMS” izstrādātajam tehniskajam projektam (turpmāk tekstā tehniskais projekts) (Nolikuma pielikums Nr.8), Būvdarbu apjomam (Nolikuma pielikums Nr.7) Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.1.). Tehniskais projekts - īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā - ietver būvniecību trīs kārtās. Šis konkurss organizējams par 3.kārtu. Piedāvājums jāizstrādā un jāiesniedz par Tehniskajā projektā noteikto būvniecības 3.kārtu. 

Būvdarbu izpildes termiņš:

Ne ilgāk kā 13 kalendārās nedēļas.

Būvdarbu uzsākšanas laiks 26.06.2017.

 

Nolikums:

ŠEIT

Būvdarbu apjomi

Tehniskā dokumentācija 1

Tehniskā dokumentācija 2

Tehniskā dokumentācija 3

Tehniskā dokumentācija 4

Tehniskā dokumentācija 5

 

Atbilde uz jautājumu

Atbilde uz jautājumu 2

Atbilde uz jautājumu 3

Atbilde uz jautājumu 4

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 09.03.2017. plkst. 11.00 

Piedāvājumu atvēršana un cenas nosaukšana:

09.03.2017., plkst.11.10., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LNO konferenču zālē

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts:

PROTOKOLS

Atklātā konkursā „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3. kārta” (ID Nr.2017/3) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „Arčers” (reģ.nr.40003051954). Būvdarbu cena kopā bez PVN 657017.27 euro.

LĒMUMS

LĪGUMS par būvdarbu veikšanu

ZIŅOJUMS

VIENOŠANĀS PIE LĪGUMA

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu