Izvēlne
ENRU

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas nr.40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iepirkuma nosaukums:

 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība

 

Ievietošanas datums:

 

06.11.2019.

Pasūtītāja profils un dokumentācijas publicēšana: 

Iepirkuma dokumentācija tiek publicēta Pasūtītāja profilā - Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv,

 Piedāvājuma iesniegšana ārpus EIS sistēmas.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

 

 

LNO 2019/10

 

NOLIKUMS

Plānotā līguma summa:

līdz 320 000,00 euro ( bez PVN)

Plānotais līguma termiņš:

Pasūtītāja plānotais līguma darbības termiņš ir 18 kalendārie mēneši. Līguma termiņš var tikt pagarināts uz 6 mēnešiem, ja Pasūtītājs izsaka šādu vajadzību līguma otrai pusei, nosūtot paziņojumu divus mēnešus pirms 18 mēnešu termiņa notecējuma.

Izpildes vieta:

Latvijas Republika

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 22.11.2019. plkst. 11.00


 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

LĒMUMS:

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pantu un 10.panta pirmo daļu, saskaņā ar 4.punkta apakšpunktos (par piedāvājuma vērtēšanu un izvēles kritērijiem) noteikto un nolikuma 4.10.punktu – vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīt – SIA “BIĻEŠU PARADĪZE” (reģ.nr.40003394937) piedāvājumu.
Iepirkumā “VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība” (id. nr. LNO 2019/10) - iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA “BIĻEŠU PARADĪZE” (reģ.nr.40003394937), jo šī pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumam/ un pretendents ir saņēmis augstāko punktu skaitu 100 – saskaņā ar nolikuma 4.10.punktā noteikto kārtību. Iepirkuma līgums izpildāms saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju, uzvarētāja finanšu piedāvājumu un tehnisko piedāvājumu.

 

Protokols

 

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu