Izvēlne
ENRU

Teritorijas uzkopšanas darbi

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Teritorijas uzkopšanas darbi”

CPV kods

NUTS kods

90910000-9

LV006

Paredzamā cena:

līdz EUR 41999,00 bez PVN

Ievietošanas datums:  27.10.2019.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2019/8

Iegādes īss apraksts:

Teritorijas uzkopšanas darbi VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām saskaņā ar nolikumu

Nolikums:

ŠEIT

Līguma izpildes termiņš: 

24 kalendārie mēneši

 

Līguma izpildes vieta:

 

 

Latvijas teritorija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 15.10.2019. plkst. 11.00


 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

Iepirkumā “Teritorijas uzkopšanas darbi” (id.nr.LNO 2019/8) iepirkuma līgums par teritorijas uzkopšanas darbu veikšanu noslēdzams ar SIA “HAGBERG” (reģ.nr.40103233073). Iepirkuma līguma summa EUR 41999,00 bez PVN, kas ir maksimāli iespējamā summa, kas var tikt iztērēta par šo pakalpojumu iepirkuma līguma laikā. Gadījumā, ja līguma summa tiek iztērēta ātrāk, nekā līguma darbības beigu termiņš iestājies, tad līgums izbeidzams līdz ar minētās līguma summas sasniegšanu.

 

LĒMUMS

 

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu