Izvēlne
ENRU

LNOB iestudējuma - Dž.Verdi operas “MAKBETS” daudzkameru video ieraksta un interneta tiešraides veikšana

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

LNOB iestudējuma - Dž.Verdi operas “MAKBETS” daudzkameru video ieraksta un interneta tiešraides veikšana European Opera Digital Project projekta ietvaros.

 

Iepirkums - organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmito daļu. 

CPV kods:

92000000-1 (Publisko iepirkumu likuma 1.pielikuma B daļas pakalpojumi)

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz EUR 20000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN 

 

Paziņojuma ievietošanas datums:

17.03.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/52

Iegādes īss apraksts:

LNOB iestudējuma - Dž.Verdi operas “MAKBETS” daudzkameru video ieraksta un interneta tiešraides veikšana European Opera Digital Project projekta ietvaros

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 31.03.2016., plkst. 11.00.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīgā, Aspazijas bulvāris 3, LNOB ēkā, 213.kab.

Nolikums:

Pieejams ŠEIT

Līguma izpildes termiņš:

saskaņā ar nolikumu (tai skaitā tehnisko specifikāciju)

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Lēmuma pieņemšanas datums:

Izpildītāja nosaukums:

Izpildītāja reģistrācijas numurs:

Izpildītāja adrese:

Līguma summa:

Par uzvarētāju iepirkumā “Dž.Verdi operas “MAKBETS” daudzkameru video ieraksta un interneta tiešraides veikšanu European Opera Digital Project projekta ietvaros” (ar identifikācijas nr. LNO 2016/52) noteikts un iepirkuma līgumu slēgs ar SIA “PUZZ”, reģ. Nr. 40103540843. Iepirkuma līguma cena EUR 17640,00 (bez PVN).

 

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu