Izvēlne
ENRU

Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām

CPV kods:

44000000-0, 44800000-8

Paziņojuma ievietošanas datums:

13.10.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/18

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Preču (Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji) iegāde LNOB vajadzībām saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām

Nolikums

 

ŠEIT

Operas ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Paredzamā cena:

līdz EUR 41900.00 bez PVN

Līguma termiņš:

 

 

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Līguma izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 24.10.2017., plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, pretendentam ierodoties vai sūtot piedāvājumu pa pastu.

Lēmums:

PROTOKOLS

 

Salīdzinot SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” cenu 18702.30 EUR (bez PVN), SIA “ART BŪVES” cenu 14827,9 EUR bez PVN un SIA “DEPO DIY” cenu 19501.50 EUR bez PVN, iepirkuma komisija konstatē un nolemj:

1. Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (vērtējot tikai cenu) iesniedzis SIA “ART BŪVES”, jo tā piedāvātā cena ir zemākā piedāvātā cena iepirkumā – salīdzinot ar pārējiem iepriekš minētajiem pretendentiem.

2. Par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “ART BŪVES” (reģistrācijas nr.40103860999). Iepirkuma līgums slēdzams uz 24 kalendāriem mēnešiem. SIA “ART BŪVES” piegādā preci, ievērojot tās cenas, kas noteiktas tās finanšu piedāvājumā, bet nepārsniedzot Līguma ietvaros par visiem pasūtījumiem kopā – līguma summu EUR 41900.00 (bez PVN).

 

LĒMUMS PAR UZVARĒTĀJU

LĪGUMS

 

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu