Izvēlne
ENRU

Izsole/ „Nedzīvojamo telpu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 (kultūras piemineklis) apakšnomas tiesību rakstveida izsole”

Adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050

Izsoles nosaukums:

„Nedzīvojamo telpu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 (kultūras piemineklis) apakšnomas tiesību rakstveida izsole” – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Izsoles ievietošanas/izsludināšanas datums:

17.06.2015. plkst. 15:00

Izsoles veida īss apraksts:

Pirmā „Nedzīvojamo telpu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 (kultūras piemineklis) apakšnomas tiesību rakstveida izsole” – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

 

Rakstiska izsole izsludināma par VSIA “Latvijas Nacionālā opera” valdījumā esošo nedzīvojamo telpu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 (kultūras piemineklis) kadastra Nr.01000050055001  6 (sešu) stāvu atjaunotās ēkas daļā ar kadastra Nr.01000050056004 Operas un baleta teātra daļā, ar ierobežotu publikas pieejamību (atbilstoši MK noteikumu Nr.515 4.5.punkta nosacījumiem) nodošanu apakšnomā ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Iznomājamo telpu kopējā platība ir 737,56 m². Apakšnomniekam nav tiesības nekustamo īpašumu nodot apakšnomā.

 

Izsole noteikumi:

/userfiles/files/Izsoles noteikumi_PDF File(1).pdf

Iznomājamo telpu izsoles sākumcena:

Ne mazāka kā EUR 4,22/m2 (bez PVN)

Iznomājamo telpu termiņš:

Iznomājamo telpu termiņš – 6 (seši) gadi, skaitot no 01.07.2015.

Iznomājamo telpu apskates vieta un laiks:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3, LV-1050, iepriekš saskaņojot laiku ar Iznomātāju pa tālruni: 67073715 (sekretāre-lietvede Anna Zvirgzdiņa)

Pieteikuma iesniegšanas termiņš:

Līdz 27.06.2015. plkst.17:00

Pieteikuma iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedībā, iesniedzot personīgi sekretārei-lietvedei Annai Zvirgzdiņai, vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē, uz kuras jābūt norādītai sekojošai informācijai: Dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Nedzīvojamo telpu Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 (kultūras piemineklis) apakšnomas tiesību rakstveida izsolei. Neatvērt līdz 29.06.2015. plkst.15:00. Pieteikumi tiek reģistrēti VSIA “Latvijas Nacionālās opera” saņemto dokumentu reģistrā. Pieteikumi tiek atvērti izsoles komisijas sēdē, kas noteikta 29.06.2015. plkst.15:00.

Lēmuma pieņemšanas datums:

29.06.2015.

 

 

 

 

 

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds

 Inese Eglīte

Tālrunis

+371 67073765

E-pasts

inese.eglite@opera.lv

Ritināt uz augšu