Izvēlne
ENRU

Latvijas Nacionālās operas rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050
Iegādes nosaukums: „Latvijas Nacionālās operas rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība”
Ievietošanas datums: 11.05.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/70
Iegādes īss apraksts „Latvijas Nacionālās operas rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība”
Iepirkuma dokumentācija:

NOLIKUMS

Plānotā līguma summa:

Iepirkuma mērķis:

Līguma summa līdz 700000,00 euro (bez PVN)

Slēgt iepirkuma līgumu par pakalpojumu

Plānotais līguma termiņš: 5 (pieci) gadi, skaitot no līguma noslēgšanas dienas
Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 26.05.2015. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera” Iepirkumu komisija 26.05.2015. sēdē nolēma (26.05.2015. protokols Nr.2-LNO 2015/70):

– Par uzvarētāju iepirkumā „Latvijas Nacionālās operas rīkoto pasākumu ieejas biļešu izgatavošana un tirdzniecība” ar id.nr. LNO 2015/70 noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA „Biļešu paradīze” (reģ.nr.40003394937). Iepirkuma līgums par pakalpojumu noslēdzams uz 5 (pieciem) gadiem, par līgumcenu kopā līdz 700000.00 EUR (bez PVN), ņemot vērā pretendenta finanšu piedāvājumā noteikto par piedāvāto cenu par pakalpojumu 4.4.% (četri procenti un četras desmitdaļas) (kas tiek izteikta procentos par katru pārdoto ieejas biļeti no tās pārdošanas cenas).

LĒMUMS

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv
Ritināt uz augšu