Izvēlne
ENRU

Apavu izgatavošana un piegāde – VISA “Latvijas Nacionālā opera un balets” jauniestudējumu vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Apavu izgatavošana un piegāde – VISA “Latvijas Nacionālā opera un balets” jauniestudējumu vajadzībām”

CPV kods:

NUTS kods:

18000000-9

LV006

Paredzamā cena:

 

līdz 41900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 euro centi) bez PVN

 

Iepirkums nav sadalīts daļās.

 

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgta vispārīgā vienošanās ar vismaz vienu, bet ne vairāk kā trīs pretendentiem.

Ievietošanas datums:

17.08.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/127

Iegādes īss apraksts:

„Apavu izgatavošana un piegāde – VISA “Latvijas Nacionālā opera un balets” jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

Skice-zīmējums/nolikuma pielikums Nr.6

Līguma/vispārīgās vienošanās termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 29.08.2016. plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmuma daļa:

Iepirkumā „Apavu izgatavošana un piegāde – VISA “Latvijas Nacionālā opera un balets” jauniestudējumu vajadzībām” par uzvarētāju noteikt un vispārīgo vienošanos “par apavu izgatavošanu un piegādi – VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” jauniestudējumu vajadzībām” (id.nr.LNO 2016/127) slēgt ar vienu pretendentu SIA “ALD Grupa” (reģ.nr.40103382262). Vispārīgās vienošanās kopējā summa 41900,00 EUR bez PVN. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš 24 kalendārie mēneši, skaitot no tās noslēgšanas dienas. Lēmums pieņemts, ievērojot ar iepirkuma nolikumu 6.punktu, Publisko iepirkumu likuma 8.² punktā noteikto kārtību.

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu