Izvēlne
ENRU

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” sezonas grāmatas 2017-2018 druka

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” sezonas grāmatas 2017-2018 druka” 

CPV kods:

79000000-4

Paredzamā cena:

EUR 11500.00 bez PVN

Ievietošanas datums:

30.06.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/14

Iegādes īss apraksts:

Drukas darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Nolikums

ŠEIT

Jautājums par tehnisko specifikāciju: vai druka 4+4 UV paredz krāsu UV vai UV laku šīm lapaspusēm?

Pasūtītāja atbilde par tehniskās specifikācijas prasību: UV drukas tehnoloģija ofseta astoņu sekciju iespiedmašīnai ar četrām UV krāsām, kas nožāvē nodrukāto loksni ar ultravioleto gaismu.

Līguma izpildes termiņš:

Ne vēlāk kā līdz 2017.gada 28.augustam

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 04.08.2017. plkst. 11.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājuma atvēršana:

04.08.2017., plkst. 11.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma komisija konstatē:

Iepirkumā iesniegts viens piedāvājums. Piedāvājums ir slēgtā aploksnē. Piedāvājumu iesniedzis SIA “Livonia Print”, reģistrācijas nr.40003827729. Tas iesniegts Pasūtītāja adresē - Aspazijas bulvāris 3, Rīga, 04.08.2017, plkst.10.50. Pretendenta piedāvātā cena par iepirkuma apjomu 11920,82 euro bez PVN.

 

Iepirkumu komisijas lēmums:

SIA “Livonia Print” piedāvātā cena par iepirkuma apjomu 11920,82 euro bez PVN pārsniedz Pasūtītāja nolikumā noteikto paredzamo cenu 11500,00 euro bez PVN. Paredzamā cena 11500,00 euro bez PVN noteikta iepirkuma nolikuma 1.3. punkta 1.3.5. apakšpunktā un paziņojumā par iepirkumu pasūtītāja mājas lapā. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma mērķi – nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem, Pasūtītājs nevar atzīt par atbilstošu piedāvājumu Pasūtītāja prasībām, ja šī piedāvājuma viena no būtiskām sastāvdaļām jeb cena neatbilst nolikumam. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā noteikto, komisija pieņem lēmumu – izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

PROTOKOLS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu