Izvēlne
ENRU

VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets” sezonas grāmatas 2015-2016 druka

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

„VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” sezonas grāmatas 2015-2016 druka”

(CPV) numurs ir

79000000-4, 79800000-2

 

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību.

Ievietošanas datums: 02.07.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/87
Iegādes īss apraksts „VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” sezonas grāmatas 2015-2016 druka” saskaņā ar iepirkuma nolikumu
Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Atbilde uz jautājumu

Paradzemā iepirkuma cena: 12400,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti 00 euro centi) (bez PVN)
Piegādes laiks: 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no drukas faila iesniegšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 14.07.2015. plkst. 13.00 

Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš: Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” iepirkumu komisija 17.07.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.2-LNO 2015/87 iepirkuma VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” sezonas grāmatas 2015-2016 druka- Id. Nr. LNO 2015/87 ietvaros) pieņēma lēmumu – iepirkuma līgumu par VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” sezonas grāmatas 2015-2016 druku (saskaņā ar pasūtītāja prasībām) noslēgt ar SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” (reģistrācijas nr.40003687196), jo tā piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais. Lēmums pieņemts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.punktu, ievērojot minētajā punktā noteiktos vērtēšanas kritērijus (K1 – Piedāvājuma kopējā summa bez PVN un K2 pakalpojuma kvalitāte). Iepirkuma līgums noslēdzams par cenu 11640.00 EUR (bez PVN).

PROTOKOLS

Līgums

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv
Ritināt uz augšu