Izvēlne
ENRU

Vinila grīdas seguma iegāde LNO jauniestudējumu vajadzībām

LĪGUMS Adrese

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums

 

 

 

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

„Vinila grīdas seguma iegāde LNO jauniestudējumu vajadzībām”

 

(CPV) numurs ir 44112200-0

Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto.

 

Paziņojuma ievietošanas datums

19.06.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs

LNO 2015/83

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

„Vinila grīdas seguma iegāde LNO jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar iepirkuma nolikumu

NOLIKUMS

 

 

 

/userfiles/files/nolikums par gridas seguma iegadi(2).pdf

/userfiles/files/nolikums par gridas seguma iegadi_en(2).pdf

Atbildes uz jautājumiem

Paredzamā iepirkuma cena

Līdz 41900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 Iepirkuma līguma termiņš :

3 (trīs) gadi

Līguma izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 02.07.2015. plkst. 12.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmuma pieņemšanas datums

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” Iepirkumu komisija 09.07.2015. sēdē nolēma (09.07.2015. protokols Nr.3-LNO 2015/83):

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā, 46. panta pirmās daļas 2.punktā un 22. pantā noteikto, ņemot vērā iepirkuma nolikuma 6.2. punktu (piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs – zemākā cena), iepirkumā “Vinila grīdas seguma iegāde LNO jauniestudējumu vajadzībām”(iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2015/83) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar Gerriets Gmbh (reģistrācijas nr.DE 142 191 543, adrese: Im Kirchenhϋrstle 5-7, 79224 Umkirch). Uzvarētāja piedāvātā cena kopā 7755,00 EUR (bez PVN).

LĒMUMS


LĪGUMS 
 

Izpildītāja nosaukums

 

Izpildītāja reģistrācijas numurs

 

Līguma summa

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds

 Dace Peltmane

Tālrunis

+371 67073844

E-pasts

dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu