Izvēlne
ENRU

Viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana

Paredzamā cena:

Iepirkums sadalīts divās daļās. Paredzamā iepirkuma cena par abām daļām kopā 71000,- EUR bez PVN. Paredzamā cena katrā iepirkuma daļā:

 

  • iepirkuma 1.daļa - “Igaunijas Nacionālās operas un baleta viesizrādes Latvijas Nacionālā operā”, paredzamā cena kopā EUR 34000,- bez PVN;

  • iepirkuma 2.daļa – “Lietuvas Nacionālās operas un baleta viesizrādes Latvijas Nacionālā operā, paredzamā cena kopā 37000,- EUR bez PVN.

 

Iepirkuma rezultātā katrā iepirkuma daļā tiks noslēgts iepirkuma līgums

CPV kodi:

55110000-4

 

NUTS kods:

LV006

Ievietošanas datums:

07.12.2017.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

LNO 2017/19

Iegādes īss apraksts:

Viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju, viesu skaitu

Nolikums:

 

 

ŠEIT

Līguma termiņš:

Katrā iepirkuma daļā līgums noslēdzams uzreiz, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto par iepirkuma lēmuma pārsūdzību.

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 10. pantā noteikto kārtību (2.pielikums, B daļa)

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

līdz 20.12.2017. plkst. 12.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, pretendentam ierodoties vai sūtot piedāvājumu pa pastu.

Lēmums:

Protokols - pretendenti iepirkumā un piedāvātās cenas

Ievērojot iepirkuma nolikuma 6.7.punktu un 7.1.punktu, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iepirkuma “Viesnīcu pakalpojumu nodrošināšana” (id.nr. LNO 2017/19) 1.daļā noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar SIA “MOGOTEL”. Vērtējot tikai cenu, šī pretendenta piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais (piedāvāta zemākā cena).

 

Ievērojot iepirkuma nolikuma 6.7.punktu un 7.1.punktu, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iepirkuma “Viesnīcu pakalpojumu nodrošināšana” (id.nr.LNO 2017/19) 2.daļā noteikt un iepirkuma līgumu noslēgt ar SIA “MOGOTEL”. Vērtējot tikai cenu, šī pretendenta piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais (piedāvāta zemākā cena).

LĒMUMS

LĪGUMS 1

LĪGUMS 2

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu