Izvēlne
ENRU

“Veselības aprūpes pakalpojums LNOB mākslinieku vajadzībām” - LOR ārsta pakalpojums

 

Iepirkums

Pasūtītājs/adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iegādes nosaukums:

 

Iepirkums organizējams piemērojot:

 

CPV kods:

 

Paredzamā cena:

 

“Veselības aprūpes pakalpojums LNOB mākslinieku vajadzībām” - LOR ārsta pakalpojums

 

Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu

85000000-9 (veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi)

 

EUR 15000.00 bez PVN 

 

Ievietošanas datums:

09.10.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/137

Iegādes īss apraksts:

LOR ārsta pakalpojuma sniegšana LNOB māksliniekiem- saskaņā ar nolikumā noteikto

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

Līguma izpildes termiņš:

 

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas 

 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija vai Lubānas iela 80

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 26.10.2015. plkst. 10.00 

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

26.10.2015. Iepirkuma komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.2-LNO 2015/137):

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 7.1.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajā daļā noteikto – par uzvarētāju iepirkumā noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar Līgu Loginu (p.k._______________). 
Iepirkuma līgums noslēdzams par veselības aprūpes pakalpojumu LNOB mākslinieku vajadzībām (LOR ārsta pakalpojums), uz diviem gadiem, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. 
 

PROTOKOLS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu