Izvēlne
ENRU

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana

 

CPV kods:

71000000-8

 

 

NUTS kods

 

LV006

 

Paredzamā cena:

līdz EUR 20000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN 

 

Ievietošanas datums:

10.03.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/46

Iegādes īss apraksts:

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana – saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums)

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

saskaņā ar nolikumu (pielikums Nr.7)

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļas 1.punktu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

llīdz 21.03.2016. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisijas 22.03.2016. sēdē pieņemts lēmums – par uzvarētāju iepirkumā „Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana” (ar identifikācijas nr. LNO 2016/46) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “Campaign” (reģistrācijas nr. LV50003773841). 

Protokols – lēmums par „Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”” ietvaros nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana”.

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu