Izvēlne
ENRU

Šūšanas pakalpojums operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Šūšanas pakalpojums”

CPV kods:

98393000-4

NUTS kods:

LV006

Paredzamā cena: 

līdz 41900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 euro centi) bez PVN

 

Iepirkums nav sadalīts daļās.

 

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgta vispārīgā vienošanās ar vismaz vienu, bet ne vairāk kā pieciem pretendentiem.

 

Ievietošanas datums:

07.12.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/19

Iegādes īss apraksts:

„Šūšanas pakalpojums” operas un baleta kostīmu izgatavošana jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Tehniskā specifikācija:

 

 

 

Līguma/vispārīgās vienošanās termiņš:

 

NOLIKUMS

PIELIKUMS NR.5

 

24 kalendārie mēneši, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

 

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 20.12.2018. plkst. 16.00

 

 

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Iepirkuma komisijas lēmums: izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo iepirkumā iesniegti piedāvājumi, kas neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām.

Pamatojums: Publisko iepirkumu likuma trīspadsmito daļu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 28/12/2018

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu