Izvēlne
ENRU

Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām

 

CPV kods:

31000000-6

 

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz EUR 26000,00 (divdesmit seši tūkstoši) bez PVN

 

Ievietošanas datums:

09.02.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/11

Iegādes īss apraksts:

“Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām”

saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 22.02.2016. līdz plkst. 10.00

Līguma izpildes vieta:

Latvijas teritorija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma rezultāts:

Par uzvarētāju iepirkumā “Spuldžu iegāde LNOB vajadzībām” (id.nr. LNO 2016/11) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA “Hyperion Lighting” (reģistrācijas nr.40103517495), jo šī pretendenta piedāvājums (cena 22960,85 EUR (bez PVN)) atzīstams par piedāvājumu ar zemāko cenu iepirkumā, ievērojot nolikuma 7.2.punktā noteikto kārtību.

Lēmums

Protokols Nr.2

Protokols Nr.3

Līgums

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu