Izvēlne
ENRU

Skaņu aparatūras un iekārtu noma LNOB vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

Skaņu aparatūras un iekārtu noma LNOB vajadzībām

CPV kods:

51000000-9 

Paredzamā cena:

Līdz EUR 15000.00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

25.11.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/173

Iegādes īss apraksts:

“Skaņu aparatūras un iekārtu noma LNOB vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Nolikums:

NOLIKUMS

Līguma termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

līdz 08.12.2015. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts:

Par uzvarētāju iepirkumā “Skaņu aparatūras un iekārtu noma LNOB vajadzībām” (ar identifikācijas nr. LNO 2015/173) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “KM” (reģistrācijas nr.LV40002012517). Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājums atbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopsumma 2990.00 EUR bez PVN.

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu