Izvēlne
ENRU

Saplākšņu iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Saplākšņu iegāde”

 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

 

CPV kods:

NUTS kods:

44191100-6

LV006

Paredzamā cena:

 

 

līdz 41999,00 EUR  (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju 

Paziņojuma ievietošanas datums:

14.11.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/244

Iegādes īss apraksts:

Saplākšņu iegāde saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

 

Līguma termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Lubānas iela 80, Rīga, Latvija vai Aspazijas bulvāris 3, Rīgā

līdz 28.11.2016. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

 

 

Iepirkuma rezultāts:

Komisija vienbalsīgi (visiem komisijas locekļiem balsojot par) nolēma:

 

Pārtraukt iepirkumu „Saplākšņu iegāde”, ar id.nr. LNO 2016/244.

 

PROTOKOLS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu