Izvēlne
ENRU

Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”

Pasūtītāja profils

 

Elektroniskās iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv)

Paredzamā cena:

Par abām daļām līdz EUR 36000,- bez PVN

Ievietošanas datums:  10.06.2019.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2019/7

Iegādes īss apraksts:

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Nolikums:

ŠEIT

Līguma termiņš :  1 gads

 

Piegādes vieta:

 

 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 21.06.2019. plkst. 11.00


 

21.06.2019., plkst.11.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts iepirkumā Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām:

  1.   Ievērojot iepirkuma nolikuma 5.1.punktu un 5.4.punktu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, noslēgt iepirkuma līgumu iepirkuma (“Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”,  identifikācijas nr. LNO 2019/7) 1.daļā ar SIA “BG”, jo tās piedāvājums/piedāvātā kopējā cena 23629.78 euro bez PVN ir zemākā cena – salīdzinot ar SIA “SELDING” cenu 28553.68 EUR bez PVN un SIA “Prāna Ko” cenu 30841,26 EUR bez PVN. Iepirkuma līgums noslēdzams uz vienu gadu. Līgumcena 23629.78 euro bez PVN. Līguma izpildes laikā netiek paaugstinātas Pretendenta Finanšu piedāvājumā noteiktās cenas.
  2. Ievērojot iepirkuma nolikuma 5.1.punktu un 5.4.punktu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, noslēgt iepirkuma līgumu iepirkuma (“Saimniecības preču piegāde VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”,  identifikācijas nr. LNO 2019/7) 2.daļā ar SIA “BG”. Iepirkuma līgums noslēdzams uz vienu gadu. Līgumcena 5385.06 euro bez PVN.

PROTOKOLS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu