Izvēlne
ENRU

Saimniecības preču piegāde VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Saimniecības preču piegāde VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām”

 

CPV kods:

33700000-7, 39800000-0

 

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz EUR 39000,00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

12.02.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/14

Iegādes īss apraksts:

„Saimniecības preču piegāde VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” saskaņā

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

12 kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 24.02.2016. plkst. 10.00

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma rezultāts:

Par uzvarētāju iepirkumā „Saimniecības preču piegāde VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” (ar identifikācijas nr. LNO 2016/14) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „BG” (reģistrācijas nr. LV40003148160). Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājums atbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopsumma 25546,51 EUR (bez PVN).

Protokols

Līgums

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu