Izvēlne
ENRU

Rūpnieciskās un speciālās gāzes piegāde un gāzes balonu noma LNOB vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs/adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Rūpnieciskās un speciālās gāzes piegāde un gāzes balonu noma LNOB vajadzībām

 

 

Ievietošanas datums/paziņojuma par plānoto līgumu publicēšana IUB:

25.09.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/134

Iegādes īss apraksts

„Rūpnieciskās un speciālās gāzes piegāde un gāzes balonu noma LNOB vajadzībām” 


 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Plānotā līguma summa:

līdz 15000.00 euro ( bez PVN)

Plānotais līguma termiņš:

36 mēneši (3 gadi)

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija vai Lubānas iela 80

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 06.10.2015. plkst. 11.00

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 06.10.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.3-LNO 2015/134 iepirkumā „Rūpnieciskās un speciālās gāzes piegāde un gāzes balonu noma LNOB vajadzībām” - Id. Nr. LNO 2015/134) pieņēma lēmumu – par uzvarētāju iepirkumā „Rūpnieciskās un speciālās gāzes piegāde un gāzes balonu noma LNOB vajadzībām” ar id. nr. LNO 2015/134 noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “ELME MESSER L” (reģistrācijas nr.40003284675). SIA “ELME MESSER L” piedāvājumā noteiktā cena (vērtējamā summa) 4398.21 EUR (bez PVN) atzīta par zemāko piedāvāto cenu iepirkumā.

LĒMUMS

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu