Izvēlne
ENRU

Projekciju ekrāna iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs/adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

CPV kods:

Paredzamā cena:

Projekciju ekrāna iegāde

38000000-5

EUR 5900.00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

01.10.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/139

Iegādes īss apraksts:

Projekciju ekrāna iegāde 


 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

NOLIKUMS ENG

 

Līguma izpildes termiņš: 

ne vēlāk kā līdz 2015.gada 18.oktobrim

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija vai Lubānas iela 80

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 13.10.2015. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Iepirkuma komisija 13.10.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.3 - LNO 2015/139 iepirkumā “Projekciju ekrāna iegāde” - Id. Nr. LNO 2015/139) pieņēma lēmumu - par uzvarētāju iepirkumā noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu Gerriets GmbH (DE 142 191 543), jo šī pretendenta piedāvājums (cena par preci 5832.00 EUR (bez PVN)) atzīstams par piedāvājumu ar zemāko cenu iepirkumā, ievērojot nolikuma 6.2.punktā noteikto kārtību. 

PROTOKOLS Nr. 2

PROTOKOLS Nr. 3

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu