Izvēlne
ENRU

Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām”

Iepirkums organizējams, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu. 

CPV kods:

19732000-6

 

Paredzamā cena:

Piegādes vieta:

 

EUR 41900 bez PVN

Aspazijas bulvāris 3, Rīga vai Lubānas iela 80, Rīgā, Latvija

Paziņojuma ievietošanas datums:

04.10.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/185

Iegādes īss apraksts:

“Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

Atbilde uz jautājumu

Līguma termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 17.10.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

Iepirkuma rezultāts:

Iepirkums par polipropilēnu/lēmums:

1) SIA “PLASTENA” piedāvātā cena kopā (vērtējamā summa) 62268 EUR bez PVN (sešdesmit divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi). SIA “WMT Baltic” piedāvātā cena kopā  (vērtējamā summa)15330 EUR bez PVN (piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi).

2) Iepirkumā “Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām” (id.nr.LNO 2016/185) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu par polipropilēna piegādi skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām – slēgt ar SIA “WMT Baltic” (reģ.nr.40003400148), jo tā piedāvājums satur zemāko cenu iepirkumā. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.5, iepirkuma līguma kopējā summa līdz 41900,00 EUR bez PVN. Līguma termiņš 24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Lēmums pieņemts, ievērojot ar iepirkuma nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 8.² punktā noteikto kārtību.

PROTOKOLS

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu