Izvēlne
ENRU

Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām”

Iepirkums organizējams, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu. 

CPV kods:

19732000-6

Paredzamā cena:

Piegādes vieta:

EUR 41900 bez PVN

Aspazijas bulvāris 3, Rīga vai Lubānas iela 80, Rīgā, Latvija

Paziņojuma ievietošanas datums:

23.08.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/141

Iegādes īss apraksts:

“Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām” saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

 

Līguma termiņš:

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 07.09.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums par rezultātu:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (Pasūtītājs) iepirkuma komisija 30.09.2016. sēdē (iepirkuma komisijas protokols Nr.3 - LNO 2016/141, “Polipropilēna iegāde skatuves dekorāciju izgatavošanai – jauniestudējumu vajadzībām” ) (turpmāk tekstā - iepirkums) pieņēma lēmumu:

- Pārtraukt iepirkumu, paziņojot par to pretendentiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Iepirkumu komisija konstatē, ka abu pretendentu piedāvājumi satur kļūdas. Piedāvājumi izstrādāti neatbilstoši Pasūtītāja vajadzībai, līdz ar to iepirkumā uzvarētājs nav nosakāms. 

 

Lēmums

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu