Izvēlne
ENRU

Plaša pārklājuma skaļruņu sistēmas iegāde – saskaņā ar nolikumu

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Plaša pārklājuma skaļruņu sistēmas iegāde”

 

Iepirkums - organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. 

CPV kods:

NUTS kods:

 

LV006

Paredzamā cena:

 

 

18500,00 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 euro centi) bez PVN 

Paziņojuma ievietošanas datums:

16.12.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/270

Iegādes īss apraksts:

Plaša pārklājuma skaļruņu sistēmas iegāde – saskaņā ar nolikumu 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2016.gada 30.decembrim, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LNOB telpas 105.kabinets.

 

Līguma izpildes termiņš:

Līdz 13.01.2017.

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Nolikums:

ŠEIT

Preču piegādes termiņš:

Četru kalendāro nedeļu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Preču piegādes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Iepirkuma rezultāts:

Iepirkuma līgumu par plaša pārklājuma skaļruņu sistēmas iegādi noslēgt ar SIA “AUDIOSONIC” (reģ.nr.40003735123), jo tas pierādījis savas profesionālās un tehniskās iespējas iepirkuma priekšmeta izpildē, tā tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumam, kā arī piedāvātā cena kopā 15600,00 euro bez PVN ir zemākā cena iepirkumā.

Protokols Nr.2

Lēmums/protokols Nr.3 

 

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu