Izvēlne
ENRU

Pētnieku un LNOB sadarbībā radīti personalizēti ieteikumi darbam Covid-19 pandēmijas apstākļos

Valsts pētījumu programmas projekta “Multidisciplināra pieeja Covid-19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” apakšprojekta ietvaros pētnieku grupa ir veikusi privātumu saglabājošas kontaktu trasēšanas un riska novērtējuma sistēmas pilotēšanu Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB).

Pētījuma ietvaros notika detalizēta LNOB vides apsekošana, augsta riska zonu identifikācija un tika izstrādātas un testētas privātumu saglabājošas kontaktu trasēšanas sistēmas – viedie sensori un viedās kameras. Ar šo tehnoloģiju palīdzību iespējams identificēt augsta riska zonas, fiksējot personu pārvietošanos, bet ne specifisku personu raksturojošu informāciju. Pētījuma ietvaros tika ieviests arī regulārs darbinieku skrīnings uz SARS-CoV-2 un sniegti personalizēti ieteikumi epidemioloģiskās drošības uzlabošanai LNOB dažādām lokācijām un darbinieku grupām. Tāpat sadarbības laikā tika anketēti LNOB darbinieki, kuriem bija iespēja uzdot jautājumus un tiešsaistes semināros saņemt uz tiem zinātniski pamatotas atbildes. Pētnieku grupā strādāja datorikas speciālisti, elektronikas speciālisti, infekciju kontroles speciālisti un sociālantropologi no Latvijas Universitātes un Elektronikas un datorzinātņu institūta.

Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis Sandis Voldiņš izsaka pateicību pētniekiem un norāda: “Mūsu mērķis ir iespējami droša darba vide un darbinieku aizsardzība. Objektīvs riska novērtējums un saņemtie ieteikumi apliecina, cik būtiski ir kultūras iestādēm turpināt sadarboties ar pētniekiem, lai kopīgi strādātu pie drošības Covid-19 pandēmijas apstākļos.”

Pētnieku grupas vārdā apakšprojekta vadītājs LU profesors Uga Dumpis atzīmē LNOB darbinieku entuziasmu un vēlmi sadarboties epidemioloģiski un psiholoģiski sarežģītajos apstākļos. Viņš cer, ka šī veiksmīgā sadarbība turpināsies, jo pilnvērtīgas kultūras dzīves piemērošana jaunajiem apstākļiem ir viena no valsts nozīmes prioritātēm.
Ritināt uz augšu