Izvēlne
ENRU

Par VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” iestudējumu ierakstu veikšanu

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Par VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” iestudējumu ierakstu veikšanu” 

CPV kods:

NUTS kods:

920000000-1

LV006

Paredzamā cena:

 

līdz 20000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) bez PVN

Iepirkums nav sadalīts daļās.

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju.

Paziņojuma ievietošanas datums:

07.09.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/166

Iegādes īss apraksts:

“Par VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” iestudējumu ierakstu veikšanu” saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

Līguma/vispārīgās vienošanās termiņš:

12 kalendārie mēneši. Līguma noslēgšanas diena 20.09.2016. Līgums spēkā līdz 20.09.2017.

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 19.09.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums par rezultātu:

LĪGUMS

Iepirkumā “Par VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” iestudējumu ierakstu veikšanu” (id.nr.LNO 2016/166) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu par VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” iestudējumu ierakstu veikšanu slēgt ar pretendentu SIA “AUDIO-VIDEO STUDIJA SEJA”, reģistrācijas nr.40103930961, Marijas iela 17, Jūrmala, LV-2008. Iepirkuma līguma summa līdz 20000,00 EUR bez PVN. Līguma termiņš 12 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Lēmums pieņemts, ievērojot ar iepirkuma nolikumu un Publisko iepirkumu likuma 8.² punktā noteikto kārtību.

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu