Izvēlne
ENRU

Par papildus būvdarbiem Objektā

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Par papildus būvdarbiem Objektā (Aspazijas bulvārī 3, Rīgā) - būvniecības „Īslaicīgas lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”

 

CPV kods:

45000000-7

NUTS kods:

006

Būvdarbu izpildes vieta:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3

 

Ievietošanas datums:

18.12.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/212

Sarunu procedūras pamatojums:

 

10.08.2015. Uzņēmuma līguma “Īslaicīgas lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvāris 3, Rīga - saskaņā ar tehnisko projektu” Nr.1.02.1.-26-15/32 (Nr.L-BD/352-OPERA) izpildes ietvaros, proti – veicot būvniecības darbus Objektā (zemes darbi), tajā atklājās papildus darba apjoms - pāļi operas rekonstrukcijas 3. kārtas būvniecībai un vājstrāvas kabeļi, kas nebija uzrādīti topogrāfijā. Darba apjoms tika palielināts, paredzot esošo pāļu galu demontāžu, hidroizolāciju un esošo vājstrāvas kabeļu pārvietošana, lai netraucē būvniecībai. LNOB - turpinot darbu ārkārtas apstākļos (kas izraisīti Kravas pacēlāja nepiegādāšanas dēļ) – bija jāizmaina sākotnējais darba apjoms, tā raksturojums - dažās pozīcijās.

 

Iepirkumu komisijas protokols/lēmums

 

 

Iepirkuma metode:

Sarunu procedūra (Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 16.daļas 2.punkts), atbilst Publisko iepirkumu likuma 63. panta noteikumiem.

Lēmums:

Slēgt Vienošanos pie 10.08.2015. Uzņēmuma līguma “Īslaicīgas lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvāris 3, Rīga - saskaņā ar tehnisko projektu” Nr.1.02.1.-26-15/32 (Nr.L-BD/352-OPERA) par papildus darbiem. Ņemot vērā Pasūtītājam nepieciešamos papildus būvdarbus Uzņēmuma līguma „Īslaicīgas lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu” Nr.1.02.1.-26-15/32 (Nr.L-BD/352-OPERA) ietvaros, minētā līguma 4.2.punktā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš pagarināms līdz 31.01.2016. Papildus būvdarbi veicami par cenu EUR 10606,98 (desmit tūkstoši seši simti seši euro un 98 euro centi) un PVN 21% 2227,47 (divi tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un 47 euro centi), kas izriet no minētās cenas. 

 

Protokols 18.12.2015., Nr.1-LNO 2015/212

 

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu