Izvēlne
ENRU

Par automašīnas nomu uz 5 gadiem

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

„Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”

 

CPV kods:

NUTS kods:

34100000-8

34100000-8

Paredzamā cena:

 

 

līdz EUR 24000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

Paziņojuma ievietošanas datums:

01.11.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/200

Iegādes īss apraksts:

„Par automašīnas nomu uz 5 gadiem” atbilstoši nolikumam

Nolikums

ŠEIT

 

Līguma termiņš:

Līgums noslēdzams, ievērojot Pasūtītājam nepieciešamo automašīnas nomas termiņa sākumu 2016.gada 13.decembris (automašīnas nodošana – pieņemšana lietošanā), saskaņā ar Pasūtītāja prasībām,  tehnisko specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.2. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un automašīnas piegādes brīža – 2016.gada 13.decembrī un ir spēkā – 60 kalendāros mēnešus, termiņā līdz 2021.gada 13.decembrim.

Pasūtītājs organizē iepirkumu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību.

Līguma izpildes vieta:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

līdz 14.11.2016. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

Iepirkuma rezultāts:

Pārtraukt iepirkumu „Par automašīnas nomu uz 5 gadiem”, ar id.nr. LNO 2016/216.

Pārtraukšanas iemesls – Pasūtītāja vajadzība grozīt prasības nolikuma pielikumā Nr.2 jeb tehniskajā specifikācijā. Iepirkums pārtraukts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu