Izvēlne
ENRU

Par apskaņošanas aparatūras nodrošināšanu LNOB vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

 

CPV kods:

“Par apskaņošanas aparatūras nodrošināšanu LNOB vajadzībām”
 

51000000-9

Paredzamā cena:

Līdz EUR 26000 bez PVN

Ievietošanas datums:

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

13.03.2019.

 

LNO 2019/3

Iegādes īss apraksts:

Aparatūras nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Nolikums:

Līguma termiņš:

ŠEIT

līdz 2020.gada 30.jūnijam

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 25.03.2019. plkst. 11.00


 

25.03.2019., plkst.11.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

LĒMUMS:

Ņemot vērā komisijas sēdē konstatēto/pieņemto lēmumu par zemāko piedāvāto cenu, ievērojot Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību, komisija nolemj iepirkuma līgumu iepirkumā “Par apskaņošanas aparatūras nodrošināšanu LNOB vajadzībām”, Id.nr. LNO 2019/3,  noslēgt ar SIA “KM”. Iepirkuma līgums noslēdzams, nosakot līgumcenu 26000 EUR (bez PVN). Pakalpojuma cena par vienu izrādi 770,00 EUR bez PVN.

ŠEIT

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu