Izvēlne
ENRU

Organiskā stikla un monopolikarbonāta lokšņu iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

“Organiskā stikla un monopolikarbonāta lokšņu iegāde”

Iepirkums sadalīts divās daļās. Pretendents iesniedz piedāvājumu - par vienu vai divām daļām. Iepirkuma 1.daļa - caurspīdīga ekstrudēta organiskā stikla lokšņu iegāde un iepirkuma 2.daļa - monopolikarbonāta lokšņu iegāde.

CPV kods:

NUTS kods:

19000000-6

LV006

Paredzamā cena:

 

 

līdz EUR 14000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju 1.daļā un 2.daļā.

Paziņojuma ievietošanas datums:

20.10.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/200

Iegādes īss apraksts:

“Organiskā stikla un monopolikarbonāta lokšņu iegāde” saskaņā ar nolikumu

Nolikums

ŠEIT

 

Līguma termiņš:

Preces piegāde pilnā apjomā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

līdz 01.11.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts:

- Salīdzinot pretendentu piedāvātās cenas iepirkuma 1.daļā (organiskā stikla iegāde) - Proplastik OÜ piedāvātā cena EUR 5240,00 (bez PVN), SIA “Plastena” piedāvātā cena 5406,06 (bez PVN) un SIA “WMT Baltic” piedāvātā cena EUR 6081,90 (bez PVN) – iepirkuma komisija konstatē, ka viszemāko cenu iepirkuma 1.daļā piedāvā Proplastik OÜ.

- Salīdzinot pretendentu piedāvātās cenas iepirkuma 2.daļā (monopolikarbonāta iegāde) - Proplastik OÜ piedāvātā cena EUR 5152,00 (bez PVN), SIA “Plastena” piedāvātā cena EUR 5627,4 (bez PVN) un SIA “WMT Baltic” piedāvātā cena EUR 5895,80 (bez PVN) – iepirkuma komisija konstatē, ka viszemāko cenu iepirkuma 2.daļā piedāvā Proplastik OÜ.

- Ņemot vērā iepriekš minēto, ievērojot iepirkuma nolikuma 9.punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, tad iepirkuma “Organiskā stikla un monopolikarbonāta lokšņu iegāde” 1. daļā un 2.daļā par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu Proplastik OÜ, vienotais reģistrācijas nr.10137102, adrese: Piirimae 4 Tanassilma, Saka vald Har Harjumaa, 76406. Iepirkuma līguma (organiskā stikla iegāde) cena EUR 5240,00 (bez PVN). Iepirkuma līguma (monopolikarbonāta iegāde) EUR 5152,00 (bez PVN).

 

Protoklos Nr.2

 

Protokols Nr.3

 

LĪGUMS

LĪGUMS 2.daļa

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu