Izvēlne
ENRU

Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm

  Iepirkums
Adrese: Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un

tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”

(CPV) numurs ir 60140000-1

 

 

Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto.

Ievietošanas datums: 02.07.2015.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LNO 2015/86
Iegādes īss apraksts „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” saskaņā ar iepirkuma nolikumu

 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU Nr.2

Paradzemā iepirkuma cena:

līdz 30 000.00 (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi)

(bez PVN)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 15.07.2015. plkst. 10.00
Līguma izpildes vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija
Iepirkuma priekšmeta piegādes termiņš:
2 (divi) gadi
Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

2015.gada 21.jūlijā, plkst.11.10. notiks atklāta iepirkuma komisijas sēde iepirkumā “Neregulārie pasažieru pārvadājumi – mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”,

LNO 2015/86. Norises vieta: Rīga, Aspazijas bulvāris 3, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” telpās – konferenču zāle Nr.B209A. Dienas kārtības jautājumi: Iesniegto piedāvājumu atvēršana un finanšu piedāvājumā noteiktās cenas nosaukšana. Par dalību sēdē lūdzu informēt iepriekš, lai varētu pieteikt caurlaidi - iekļūšanai VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” ēkā.

Iepirkuma rezultāts:

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” iepirkumu komisija 21.07.2015. sēdē (iepirkumu komisijas protokols Nr.2-LNO 2015/86) pieņēma tai skaitā lēmumus:

 - pārtraukt iepirkumu „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ar id. nr. LNO 2015/87,

- organizēt atkārtoti iepirkumu par pasūtītāja vajadzību - Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm, piešķirot citu identifikācijas numuru un – pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas 3.punktu ( Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja - iepriekš ir veikts iepirkums šajā pantā noteiktajā kārtībā un tajā iesniegti iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, — ievērojot nosacījumu, ka iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām un šajā iepirkumā tiek uzaicināti iesniegt piedāvājumu tikai tie pretendenti, kuri iepriekš veiktajā iepirkumā nav izslēgti un nebija izslēdzami, un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).

Lēmums

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu