Izvēlne
ENRU

Neregulārie pasažieru pārvadājumi

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm”

 

CPV kods:

CPV kods: 60140000-1

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Mazais iepirkums.

Līguma izpilde:

Līguma izpilde visā Latvijas teritorijā

NUTS kods ir LV00

Paziņojuma ievietošanas datums:

07.09.2017. 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/16

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

„Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Nolikums

 

ŠEIT

Atbilde uz jautājumu

 

Paredzamā iepirkuma cena:

līdz EUR 30 000.00 (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 Iepirkuma priekšmeta piegādes termiņš :

 

 

2 (divi) kalendārie gadi, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

Līguma izpildes vieta:

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

līdz 18.09.2017., plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļa, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Piedāvājuma atvēršana un cenas nosaukšana

1. SIA „Multilines” (adrese: Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046) piedāvājums iesniegts iepirkuma nolikuma noteiktajā kārtībā - slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, ievērojot nolikumā noteikto termiņu. Iesniegšanas laiks 18.09.2017.plkst.09.00., vieta – Aspazijas iela 3, Rīgā. SIA „Multilines” piedāvātā vērtējamā cena finanšu piedāvājumā 10535.00 EUR (bez PVN).


2. SIA “Nikos Travel” (adrese: Zeltiņu iela 3-23, Rīga, LV-1035) piedāvājums iesniegts iepirkuma nolikuma noteiktajā kārtībā - slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, ievērojot nolikumā noteikto termiņu. Iesniegšanas laiks 18.09.2017.plkst.09.25., vieta – Aspazijas iela 3, Rīgā. Pretendenta piedāvātā vērtējamā cena finanšu piedāvājumā 9596,00 EUR (bez PVN).


3. SIA “Lauvas Tūrs Transports” (adrese: Kļavu iela 5, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137) piedāvājums iesniegts iepirkuma nolikuma noteiktajā kārtībā - slēgtā, aizzīmogotā aploksnē, ievērojot nolikumā noteikto termiņu. Iesniegšanas laiks 18.09.2017.plkst.09.26., vieta – Aspazijas iela 3, Rīgā. SIA “Lauvas Tūrs Transports” piedāvātā vērtējamā cena finanšu piedāvājumā 9878,40 EUR (bez PVN).

Lēmums:

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. pantu un - ievērojot iepirkuma nolikuma 7.4.punktu, par uzvarētāju iepirkumā „Neregulārie pasažieru pārvadājumi - mākslinieku un tehniskā personāla pārvadāšana uz viesizrādēm” ar id. nr. LNO 2017/16 noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “Lauvas Tūrs Transports” (adrese: Kļavu iela 5, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137) (reģistrācijas nr. 40003656088).

 

LĒMUMS

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu