Izvēlne
ENRU

Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā”

CPV kods:

34114400-3, 66000000-0

NUTS kods:

LV006

Paredzamā cena: 

llīdz EUR 35000 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

19.12.2018.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2018/21

Iegādes īss apraksts:

Mikroautobusa piegāde operatīvajā līzingā VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām saskaņā ar iepirkuma nolikumu

Tehniskā specifikācija:

 

Līguma izpildes termiņš:

 

NOLIKUMS

 

4 mēnešu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas

 

Līguma/vispārīgās vienošanās izpildes vieta

Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 09. 01. 2019. plkst. 16.00

 

 

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

 

Piedāvājuma atvēršana:

Iepirkumā iesniegti 3 piedāvājumi.

1) SIA “Pilna Servisa Līzings”, reģ.nr.40003546341, piedāvājums iesniegts 09.01.2019., plkst. 13.33. ,Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, lietvedības daļā. Piedāvātā cena kopā par 60 mēnešiem ir 30267,60 EUR bez PVN.

2) SIA “MOLLER AUTO LATVIA”, reģ.nr.40003055104,  piedāvājums iesniegts 09.01.2019., plkst.13.50.,Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, lietvedības daļā. Piedāvātā cena kopā par 60 mēnešiem ir 26913,73 EUR bez PVN.

3) SIA “Swedbank līzings”, reģ.nr.40003240524, piedāvājums iesniegts 09.01.2019., plkst. 15.07. ,Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, lietvedības daļā. Piedāvātā cena kopā par 60 mēnešiem ir 26688,59 EUR bez PVN.

 

LĒMUMS

Līgums

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu