Izvēlne
ENRU

LNOB jauniestudējumu, izrāžu un koncertu video ierakstu veikšana

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” jauniestudējumu, izrāžu un koncertu video ierakstu veikšana

CPV kods:

92000000-1 (Publisko iepirkumu likuma 1.pielikuma B daļas pakalpojumi)

Paredzamā cena:

Līdz EUR 5000.00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

24.11.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/172

Iegādes īss apraksts:

VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” jauniestudējumu, izrāžu un koncertu video ierakstu veikšana” saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām

Nolikums:

NOLIKUMS

Līguma termiņš:

1 (viens) gads

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:

līdz 07.12.2015. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts:

Par uzvarētāju iepirkumā “VSIA “Latvijas Nacionālās operas un balets” jauniestudējumu, izrāžu un koncertu video ierakstu veikšana” (ar identifikācijas nr. LNO 2015/172) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „DEEM” (reģistrācijas nr.LV40003646910). Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājums atbilst pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopsumma EUR 4995.00 bez PVN. Lēmums izdarīts saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.7.punktu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septīto daļu. 

Protokols

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu