Izvēlne
ENRU

LEE krāsu filtri LNOB apgaismošanas daļas darba un jauniestudējumu gaismu režijas vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„LEE krāsu filtri LNOB apgaismošanas daļas darba un jauniestudējumu gaismu režijas vajadzībām”

 

CPV kods:

31000000-6

 

NUTS kods

 

LV006

 

Paredzamā cena:

līdz EUR 15000,00 bez PVN

 

Ievietošanas datums:

17.02.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/35

Iegādes īss apraksts:

„LEE krāsu filtri LNOB apgaismošanas daļas darba un jauniestudējumu gaismu režijas vajadzībām” saskaņā ar tehnisko specifikāciju – nolikuma pielikums

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

36 kalendārie mēneši, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 29.02.2016. plkst. 10.00 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Lēmums:

Iepirkuma rezultāts:

Par uzvarētāju iepirkumā „LEE krāsu filtri LNOB apgaismošanas daļas darba un jauniestudējumu gaismu režijas vajadzībām” (ar identifikācijas nr. LNO 2016/35) noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA „KOMPĀNIJA NA” (reģistrācijas nr. LV40103125338). Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā cena/vērtējamā summa 8250,00 EUR (bez PVN).

Līgums

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu