Izvēlne
ENRU

LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām” 

CPV kods:

NUTS kods:

31000000-6

LV006

Paredzamā cena:

 

līdz EUR 18000,00 (astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

Iepirkums nav sadalīts daļās.

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju.

Paziņojuma ievietošanas datums:

09.09.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/167

Iegādes īss apraksts:

LED gaismas objektu iegādi, tajā skaitā izgatavošana un uzstādīšana - saskaņā ar scenogrāfijas prasībām un tehnisko specifikāciju

Nolikums

ŠEIT

Līguma termiņš:

Preces piegāde pilnā apjomā līdz 2016.gada 26.septembrim, preces uzstādīšana (montāža) līdz 2016.gada 27.septembrim

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 20.09.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Lēmums par uzvarētāju:

Iepirkumā „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām” par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA “Dekorāciju darbnīca” (reģ.nr.40003979505). Iepirkuma līguma summa 17620,14 EUR bez PVN.

 

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu