Izvēlne
ENRU

LED gaismas objektu izgatavošana, piegāde, uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Jevgeņijs Oņegins"”

Iepirkums nav sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets ietver LED gaismas objektu iegādi, tajā skaitā izgatavošana un uzstādīšana - saskaņā ar scenogrāfijas prasībām un tehnisko specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.2.

CPV kods:

NUTS kods:

31000000-6

LV006

Paredzamā cena:

 

 

līdz EUR 24000,00 (divdesmit četri tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums ar uzvarētāju.

Paziņojuma ievietošanas datums:

31.10.2016.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/217

Iegādes īss apraksts:

LED gaismas objektu iegādi, tajā skaitā izgatavošana un uzstādīšana - saskaņā ar scenogrāfijas prasībām un tehnisko specifikāciju

Nolikums

ŠEIT

 

Līguma termiņš:

Preces piegāde pilnā apjomā un tās uzstādīšana (montāža) līdz 2016.gada 28.novembrim.

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 11.11.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Iepirkuma rezultāts:

Iepirkumā „LED gaismas objektu piegāde, izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam “Jevgeņijs Oņegins” par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar pretendentu SIA “Dekorāciju darbnīca” (reģ.nr.40003979505). Iepirkuma līgumcena 23304,06 EUR bez PVN.

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu