Izvēlne
ENRU

LED elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Turaidas Roze"

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

 

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

„LED elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Turaidas Roze"”.

 

Iepirkums nav sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets ietver LED gaismas objektu iegādi, tajā skaitā izgatavošana un uzstādīšana - saskaņā ar scenogrāfijas prasībām un tehnisko specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.2.

 

CPV kods:

31000000-6

NUTS kods

LV006

Iepirkums veicams pamatojoties uz:

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību.

Paziņojuma ievietošanas datums:

21.08.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/15

Iegādes īss apraksts:

LED gaismas objektu iegādi, tajā skaitā izgatavošana un uzstādīšana - saskaņā ar scenogrāfijas prasībām un tehnisko specifikāciju

Nolikums

 

ŠEIT

Tehniskais zīmējums 1

Tehniskais zīmējums 2

Tehniskais zīmējums 3

Paredzamā iepirkuma cena:

līdz EUR 11000,00 (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN)

Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš:

 

 

Preces piegāde pilnā apjomā un tās uzstādīšana (montāža) līdz 2017.gada 21.septembrim.

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību

Darba piegādes vieta:

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

līdz 01.09.2017. plkst. 11.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - ierodoties vai - nosūtot pa pastu.

Lēmums:

Pārtraukt izsludināto iepirkumu „LED elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Turaidas Roze"”, ņemot vērā sekojošo:

Scenogrāfijas izveides ietvaros - jauniestudējumam “Turaidas Roze” tika mainītas prasības gaismas partitūrai, kas groza izsludinātā iepirkuma „LED elementu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana saskaņā ar scenogrāfijas prasībām jauniestudējumam "Turaidas Roze"” tehnisko specifikāciju – sadaļā par LED elementu tehnisko vadības sistēmu. Grozītas šādas prasības - DMX dimmeru kanālu skaits, barošanas bloku skaits un nepieciešamais darba apjoms LED elementu izgatavošanai.

Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmitā daļa: Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam. 

PROTOKOLS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu