Izvēlne
ENRU

Kustīgās galvas LED efektprožektoru iegāde

 

Atklāts konkurss

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iegādes nosaukums:

Kustīgās galvas LED efektprožektoru iegāde

Paziņojuma ievietošanas datums:

03.05.2017.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2017/11

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

“Kustīgās galvas LED efektprožektoru iegāde” saskaņā ar nolikumu

Tehniskā specifikācija

 

ŠEIT

ATBILDE UZ VĒSTULI

Plānotā līguma summa

līdz 49600,00 euro ( bez PVN)

Plānotais līguma/ preces piegādes termiņš:

 

Līdz 31.07.2017.

Līguma izpildes vieta:

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

 

līdz 05.06.2017. plkst. 10.00 

Piedāvājuma atvēršanas sēde  05.06.2017., plkst.10.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., Piedāvājumu iesniedzot minētajā adresē personīgi vai sūtot to pa pastu.

Piedāvājuma atvēršanas sēdē konstatētais:

Piedāvājuma atvēršanas sēdē konstatē, ka iepirkumā ir iesniegti 2 (divi) piedāvājumi – SIA "SGS Sistēmas”, kura reģistrācijas nr.40003472146 un SIA “Čivix”, kura reģistrācijas nr.42403033859:

1. SIA “SGS Sistēmas” piedāvātā cena kopā EUR 47032.02 bez PVN.

2. SIA “Čivix” piedāvātā cena kopā EUR 30969,00 bez PVN. 

 

Lēmums:

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu,  Ministru kabineta noteikumus Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2.1.punktā noteikto par atklāta konkursa norisi, ņemot vērā atklāta konkursa nolikuma 6.punktā noteikto – iepirkumā “Kustīgās galvas LED efektprožektoru iegāde” (id.nr. LNO 2017/11) par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmeta izpildi slēgt ar SIA “SGS Sistēmas”(reģistrācijas nr.40003472146). Līguma cena EUR 47032,02 bez PVN.

PROTOKOLS

 

ZIŅOJUMS

 

LĪGUMS

   

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 

 
Ritināt uz augšu