Izvēlne
ENRU

Kustīgās galvas efektu prožektoru ar kadrētāju iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Kustīgās galvas efektu prožektoru ar kadrētāju iegāde”

CPV kods:

31000000-6

NUTS kods:

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz 41 350 (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro un 00 euro centi) (bez PVN)

 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

 

Paziņojuma ievietošanas datums:

04.07.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/125

Iegādes īss apraksts:

“Kustīgās galvas efektu prožektoru ar kadrētāju iegāde” saskaņā ar nolikumu

Nolikums:

 

ŠEIT

Līguma izpildes termiņš:

Līdz 30.09.2016. 

Iepirkuma procedūra atklāts konkurss:

Pasūtītājs piemēro - Publisko iepirkumu likuma 8.² pantā noteikto kārtību

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 19.07.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

 

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., - iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

LĪGUMS

 

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu