Izvēlne
ENRU

Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana

 

Paziņojums par sarunu procedūru „Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma/sarunu procedūras nosaukums:

„Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana”.

Iepirkums ietver – kravas pacēlāja izgatavošana (piegāde), tai skaitā transportēšana līdz Pasūtītājam (Aspazijas bulvāris 3, Rīga, Latvija), tā uzstādīšana Pasūtītāja noteiktā vietā, kravas pacēlāja servisa/remonta nodrošināšana – tā garantijas periodā un kravas pacēlāja uzstādīšanai paredzētās vietas sagatavošana (sk. Tehnisko specifikāciju – nolikuma pielikums Nr.1)

 

Paredzamā cena:

EUR 470000,00 (četri simti septiņdesmit tūkstoši euro un 000 euro centi), bez PVN

CVP kodi:

42418000-9, 45000000-7

NUTS kods:

LV 006

 

Līguma izpildes vieta:

Rīga, Aspazijas bulvāris 3

Ievietošanas datums:

25.01.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/5

Sarunu procedūras pamatojums:

Ārkārtas situācijas ietvaros, LNOB konsultējusies ar Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB). IUB sniedza atbildi (atbildes vēstule 18.12.2015., Nr.1-3.2/4118), ka LNOB aprakstītajā gadījumā – konstatējami ārkārtas apstākļi un līdz ar to - piemērojama sarunu procedūra iepriekš nepublicējot paziņojumu IUB mājas lapā. LNOB informējis IUB, ka nevar būt pagaidu atrisinājuma Lielo dekorāciju pacelšanai ar pagaidu kravas pacēlāja/telfera/u (mazākas nozīmes) uzstādīšanu (kā tas ir mazo dekorāciju pacelšanas gadījumā), jo tas neatbilst smago dekorāciju drošai pacelšanai. LNOB vēlas uzsākt iepirkumu “Kravas pacēlāja izbūve un uzstādīšana Objektā – Rīgā, Aspazijas bulvāris 3” – piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmo daļu 3.punktu. LNOB iepirkumu organizēs minētajā kārtībā, jo situācija prasa steidzamu atrisinājumu, kas pamatoti iespējama vienā veidā - izbūvējot Kravas pacēlāju atbilstoši bedrei Objektā, kā arī to uzstādot. Līdz brīdim, kad noslēgsies Kravas pacēlāja piegāde un uzstādīšana atbilstoši bedrei Objektā - LNOB strādās ārkārtas apstākļos.

 

Skatīt - Iepirkumu komisijas protokols Nr.1 - LNO 2016/5

 

Iepirkuma/sarunu procedūras nolikums.

Nolikums ENG.

 

Iepirkumu komisijas lēmums:

Uzaicināt iesniegt piedāvājumus sarunu procedūras ietvaros - trīs pretendentus: SIA “Arčers” (reģistrācijas nr.40003051954), Büter Hebetechnik GmbH (Emmener Straβe 9, 49716 Meppen) un Lödige Industries GmbH (Wilhelm-Lödige-Str.1, 34414 Warburg, Germany).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Līdz 2016. gada 29. janvārim.

Līguma izpildes termiņš:

Līdz 2016.gada 8.augustam.

Iepirkuma metode:

Sarunu procedūra - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 3.punktu.  

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija.

Lēmums:

 

Noslēgt iepirkuma līgumu “par kravas pacēlāja piegādi un uzstādīšanu” (iepirkuma identifikācijas nr. LNO 2016/5) ar SIA “Arčers” (reģistrācijas nr.40003051954). Cena par iepirkuma priekšmeta izpildi 470000.00 EUR (četri simti septiņdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi) (bez PVN).

Protokols Nr. 2

Protokols Nr. 3

Līgums

Vienošanās pie līguma

Par apakšuzņēmēja maiņu - līguma ietvaros

Par papildus drošības uzlabošanu

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu