Izvēlne
ENRU

Krāsu un laku iegāde

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

Krāsu un laku iegāde

Pasūtītāja profils

 

Elektroniskās iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv)

Paredzamā cena:

līdz EUR 41900,- bez PVN

Ievietošanas datums:  06.06.2019.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2019/6

Iegādes īss apraksts:

Iepirkums organizējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Nolikums:

ŠEIT

Līguma termiņš :  24 kalendārie mēneši

 

Piegādes vieta:

 

 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

līdz 18.06.2019. plkst. 11.00


 

18.06.2019., plkst.11.00., Aspazijas bulvārī 3, Rīgā

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, lietvedības daļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

 

Iepirkuma līgumu par krāsu un laku iegādi noslēgt ar SIA “Optimera Latvia” (reģ.nr.40003140449). Līgums slēdzams, nosakot līgumcenu 41900,00 EUR bez PVN. Līguma darbības termiņš 24 kalendārie mēneši.

PROTOKOLS

 

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu