Izvēlne
ENRU

Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām

 

Iepirkums

Pasūtītājs/adrese:

Latvijas Nacionālā opera, Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

 

Iegādes nosaukums:

 

CPV kods:

 

Paredzamā cena:

 

„Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji LNOB vajadzībām”

 

44000000-0, 44800000-8

 

EUR 41900.00 bez PVN

 

 

Ievietošanas datums:

12.10.2015.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2015/143

Iegādes īss apraksts:

Preču (Krāsas, lakas, līmes un šķaidītāji) iegāde LNOB vajadzībām

saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām 

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Līguma izpildes termiņš:

 

24 kalendārie mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas 

 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV-1050, Latvija vai Lubānas iela 80

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

līdz 23.10.2015. plkst. 11.00

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Rīga, Aspazijas bulvārī 3, 105. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Iepirkuma rezultāts:

09.11.2015. Iepirkuma komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.2 - LNO 2015/143):

- par uzvarētāju noteikt un iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “ART BŪVES” (reģistrācijas nr.40103860999). Iepirkuma līgums slēdzams uz 24 kalendāriem mēnešiem. SIA “ART BŪVES” piegādā preci, ievērojot tās cenas, kas noteiktas tās finanšu piedāvājumā, bet nepārsniedzot Līguma ietvaros par visiem pasūtījumiem kopā - summu EUR 41900.00 (bez PVN).

LĒMUMS

LĪGUMS

 

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu