Izvēlne
ENRU

Juridisko pakalpojumu sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”

 

Iepirkums

Pasūtītājs:

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, reģistrācijas numurs 40103208907

Adrese:

Aspazijas bulv.3, Rīgā, LV-1050

Iepirkuma nosaukums:

“Juridisko pakalpojumu sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets””

 

Iepirkums - organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta ceturtās un piektās daļas noteikumus.

CPV kods:

79140000-7

NUTS kods

 

LV006

Paredzamā cena:

līdz EUR 7500,00 (septiņi tūkstoši pieci simti un 00 euro centi) bez PVN 

 

Ievietošanas datums:

Paziņojums par noslēgto līgumu

15.03.2016.

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNO 2016/41

Iegādes īss apraksts:

“Juridisko pakalpojumu sniegšana VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” vajadzībām” – saskaņā ar nolikumu (tai skaitā tehnisko specifikāciju)

Tehniskā specifikācija:

NOLIKUMS

 

 

 

Līguma izpildes termiņš:

saskaņā ar nolikumu (tai skaitā tehnisko specifikāciju)

 

 

 

 

Līguma izpildes vieta:

Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Lēmuma pieņemšanas datums:

09.03.2016., Protokols Nr.2 – LNO 2016/41

Izpildītāja nosaukums

 

SIA “Cvir”

Izpildītāja reģistrācijas numurs un adrese

 

40103428197, Dzirnavu iela 55-7, Rīga, LV-1010, Latvija

Līguma summa

 

EUR 7100,00 (septiņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi) (Bez PVN)

LĪGUMS

Kontaktpersona

Vārds, uzvārds: Dace Peltmane
Tālrunis: +371 67073844
E-pasts: dace.peltmane@opera.lv

 
Ritināt uz augšu